WARSZTATY

W ramach Nienormatografu odbędą się 2 otwarte warsztaty: „Oswajanie transpłciowości” i „Obcy w heteromatriksie”. Każdy z warsztatów będzie przeprowadzony dwukrotnie: 26 i 27 lutego (sobota i niedziela) w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (Białystok, ul. Warszawska 19) w godzinach 11.00-17.00.

Warsztaty „Oswajanie transpłciowości” skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych życiem i codziennością osób transpłciowych. W warsztatach uczestniczy przynajmniej jedna osoba trans, która służy uczestniczkom i uczestnikom warsztatu swoim doświadczeniem i osobistymi przeżyciami, i którą można o wszystko zapytać.

Celem warsztatów jest wspólne zastanowienie się nad kwestiami związanymi z życiem osób transpłciowych: kim właściwie są, jak to jest, kiedy ktoś bliski okaże się osobą transpłciową, jak może się czuć dziecko, które odkrywa swoją transpłciowość, co się dzieje, gdy jedno z rodziców jest osobą trans? Udział w warsztatach jest okazją do poznania życia osoby transpłciowej „z bliska” i „od wewnątrz”, przeżycia transowego coming outu i przekonania się, czy rzeczywiście łatwo jest „być sobą”. Warsztaty trwają 6 godzin i są prowadzone przez Annę Grodzką i Lalkę Podobińską z Fundacji Trans-Fuzja.

Anna Grodzka – prezeska Fundacji Trans-Fuzja działającej na rzecz osób transpłciowych i przedsiębiorca. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat prowadziła wydawnictwo i przedsiębiorstwo poligraficzne. Zajmowała się produkcją filmową. Obecnie interesuje się problematyką praw człowieka i poświęca swój czas pracy w Fundacji, prowadząc m.in. grupy wsparcia dla osób transpłciowych, oraz działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o transpłciowości.

Lalka Podobińska – jest doktorem nauk farmaceutycznych w zakresie medycyny społecznej. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim oraz członkiem zarządów różnych organizacji społecznych. Obecnie jest wiceprezesem Fundacji Trans-Fuzja, współprowadzi grupę wsparcia dla osób transseksualnych, spotkania filmowo-dyskusyjne oraz zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na na temat transpłciowości, prowadząc prezentacje i warsztaty.

Warsztaty „Obcy w heteromatriksie” skierowane są do osób zainteresowanych problematyką płci / gender i orientacji psychoseksualnej. Ich celem jest zapoznanie osób uczestniczących z podstawowymi pojęciami z zakresu tożsamości płciowej, tożsamości seksualnej oraz orientacji psychoseksualnej, przedstawienie czynników wpływających na kształtowanie sposobu wyrażania płci, rodzaju, a także ukazanie kontekstu kulturowego dotyczącego heteronormatywności. Warsztaty te są bezpieczną przestrzenią wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniami, są także okazją do rozmowy na tematy budzące emocje i kontrowersje, takie jak społeczne role kobiet i mężczyzn, prawna regulacja spraw związanych z zawieraniem związków jednopłciowych, sytuacja społeczna i prawna osób transpłciowych. Warsztaty trwają 6 godzin i są prowadzone przez doświadczony zespół trenerski: Przemysława Hasińskiego i Katarzynę Dułak.

Przemysław Hasiński – pedagog, animator kultury, trener antydyskryminacyjny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od 4 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Współpracuje m.in. z Amnesty International (koordynator Zespołu Edukacji Praw Człowieka w Łodzi w ramach Rights-Education-Action Program), współorganizator Dnia Milczenia oraz Objazdowego Festiwalu Filmowego Prawa Człowieka w Filmie WATCH DOCS w Łodzi.

Specjalizuje się w edukacji o prawach człowieka i płci społeczno-kulturowej. W zakresie praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji kształcił się w kraju i zagranicą. Prowadzi także szkolenia z gender mainstreaming oraz zasady równości płci. Pracuje z młodzieżą, studentami i pracownikami administracji publicznej.

Katarzyna Dułak – psycholog-seksuolog, trenerka oraz edukatorka seksualna. Aktywna uczestniczka wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, tematyki queer, gender i LGBT. Absolwentka pracowni wrażliwości genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Współtwórczyni programu edukacji seksualnej dla młodzieży szkolnej, a także warsztatów antydyskryminacyjnych dotyczących płci i orientacji seksualnej. Współautorka polskiego wydania nowatorskiego podręcznika („Edukacja Bez Tabu”, 2009) do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej i równościowej dla młodzieży. Doświadczenie zdobywała zarówno w kraju, jak i na zagranicznych stażach. Entuzjastka teorii queer i szeroko pojętej różnorodności. Szczególnie interesuje się seksuologią społeczną, tematyką gender, psychologią tendencyjnego spostrzegania i uprzedzeń. Obecnie pracuje z młodzieżą wykluczoną społecznie w Fundacji Pokolenia oraz w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu”, gdzie prowadzi warsztaty, poradnictwo oraz koordynuje młodzieżową grupę edukacyjną prowadzącą warsztaty z edukacji seksualnej i równościowej.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wysłać mejla na adres: warsztaty@nienormatograf.pl, w treści wiadomości wpisując:

  • tytuł warsztatu i preferowany termin,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu oraz
  • krótkie uzasadnienie chęci wzięcia udziału w danym warsztacie.

Liczba miejsc ograniczona. Każda grupa warsztatowa może liczyć najwyżej 20 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość uczestniczenia w obu warsztatach. Warsztaty adresowane są do studentów / studentek i absolwentów / absolwentek psychologii, pedagogiki, socjologii itp., przedstawicieli / przedstawicielek kół naukowych, pracowników / pracowniczek organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, środowisk LGBTQ oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 796 85 94 62.